Về người viết

storytelling

 

 

Không có nhiều điều để giới thiệu về tôi. Khi Kể Chuyện ra đời – tháng 4/2013 – tôi sắp sửa 24 tuổi. Thường thường tôi không thích đám đông, và nếu có tự ép mình đến những buổi tụ họp mà tôi không quen biết ai, hình như chân tay tôi luôn có vẻ thừa thãi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên cảm quan về thế giới cũng có nhiều dấu ấn của văn hóa miền Bắc, ví dụ như tôi không ăn được cay, không thích vị đắng hay ngọt đậm. Tôi cũng có những mường tượng nhất định về cuộc sống của mình trong tương lai, trong đó bao gồm một gia đình nho nhỏ, một vài đứa con, những việc tôi yêu thích. Tóm lại là không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là người đi thu gom những câu chuyện để kể lại, nếu bạn thích câu chuyện ấy thì nó đã là của bạn rồi.

Nếu bạn cũng có những câu chuyện muốn kể, hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ đăng chuyện của bạn lên Kể Chuyện, không có thù lao gì cả, nhưng tôi sẽ dẫn link đến trang web hoặc blog của bạn nếu phù hợp.